Beschermingsbewindvoering

IMG_1541Als iemand vanwege geestelijke of lichamelijke beperkingen niet zelf is in staat is zijn of haar financiën te regelen, dan kan hij of zij het vermogen onder bewind laten stellen. Deze hulp kan komen van familieleden en/of vrienden, maar niet iedereen heeft daarvoor de mogelijkheid. Soms is dit ook niet wenselijk, omdat het idee dat zij op de hoogte zijn van alle uitgaven en inkomsten gevolgen kan hebben voor de relatie. Ook is de emotionele betrokkenheid niet altijd even gemakkelijk voor familieleden en/of vrienden om een juiste beslissing te nemen met betrekking tot de financiën.

Als Borghuis Financieel Management optreedt als beschermingsbewindvoerder, dan nemen wij de verantwoordelijkheid over de financiële en praktische kant van het vermogen over. Voor Borghuis Financieel Management is het gemakkelijker om persoonlijke en financiële belangen van de onderbewindgestelde af te wegen, omdat wij emotioneel niet betrokken zijn. Onderbewindstelling kan uitsluitend door iemand zelf, de partner of familieleden (tot in de vierde graad) of (indien er geen familie is) door de Officier van Justitie worden aangevraagd.

Borghuis Financieel Management assisteert graag bij het aanvragen van een onderbewindstelling. Op de website www.rechtspraak.nl vindt u alle benodigde formulieren. Jaarlijks moet er rekening en verantwoording worden afgelegd bij de rechtbank. Als er een grote uitgave gedaan moet worden, dient de bewindvoerder van tevoren machtiging aan de kantonrechter te vragen. De onderbewindgestelde kan bij ons altijd inzicht krijgen in dit overzicht.

Borghuis Financieel Management regelt alle formaliteiten. Van het begin tot het einde van het traject. Dit alles uiteraard in goed overleg.

Taken van een beschermingsbewindvoerder zijn onder meer:

•      Aanvragen van de bewindvoering
•      Openen van een beheer- en leefgeldrekening
•      Inventariseren van de inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
•      Opstellen van het budgetplan
•      Doorbetalen van de vaste en variabele lasten
•      Behandelen/doorzenden van de post
•      Declareren van ziektekosten
•      Aanvragen van toeslagen
•      Kwijtschelden van gemeentelijke belastingen
•      Verzorgen van eenvoudige aangifte inkomstenbelasting Box1
•      Contacten met diverse instellingen
•      Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter

 De kosten van beschermingsbewindvoering worden jaarlijks bepaald aan de hand van de richtlijnen van het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters. Uitgangspunt is dat u de kosten van beschermingsbewind zelf moet betalen. 

Voor richttarieven kunt u op internet kijken. U kunt zoeken via: nbbi lovck tarieven. Kosten die in het belang van de maatregel gemaakt moeten worden, worden apart in rekening gebracht. Als kosten kunnen worden aangemerkt reiskosten (noodzakelijke autokilometers), telefoonkosten, kosten opmaak rekening en verantwoording wanneer het geen eenvoudige financiële huishouding betreft, zoals kosten van een accountant.